Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

Wat is ons doel?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een handicap en het bevorderen van de integratie, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het (doen) organiseren van activiteiten, het ter beschikking stellen van aangepast (spel) materiaal en hulpmiddelen en al het overige dat het doel bevordert.

Over de camping

Camping de Ruimte is in 1999 ontstaan en is gevestigd in het Reve-Abbertbos binnen de gemeente Dronten in Flevoland. Een bijzondere camping omdat deze opgezet is met als doel gezinnen waarbinnen een kind(eren) met een beperking aanwezig is, de mogelijkheid te bieden om te kunnen kamperen. Bijzonder omdat dit een nog niet bestaand concept was in 1999. De camping welke over 105 plaatsen beschikt, is volledig aangepast voor de bijzondere doelgroep. Voldoet aan de eisen die het ITS stelt hoewel dit wel onder druk staat.

Wie zijn wij?

Stichting Activiteiten De Ruimte draait volledig op de kracht van vrijwilligers, tevens het bestuur van deze stichting.

  • Rob Steur (Voorzitter)
  • Rob Landwehr (Secretaris)
  • Willeke Koning (Penningmeester)

Wat hebben we zoal bereikt?