Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

Tegenwoordig zien we dat het belang van inclusie bij de Nederlandse overheid maar ook in Europa onderwerp van gesprek is. Maar dat het in deze woelige tijden i.v.m. alles wat er in de wereld zich afspeelt toch weer achterblijft

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. In dit geval het insluiten van mensen met een beperking. 

Camping de Ruimte is uniek in zijn bestaan. We zien dat ook steeds meer andere partijen voorzieningen aanbieden. Een aangepaste bungalow op een park is tegenwoordig gewoongoed. Overal zien we aangepaste verblijfsvoorzieningen verschijnen en dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling. 

Wanneer we hierover in gesprek zijn met de gasten van de Ruimte valt ons op dat zij ook blij zijn dat deze ontwikkelingen plaatsvinden. Veel gehoorde kanttekening is echter dat ze het ook ervaren als dat zij als bijzonder/anders worden gezien. Het kunnen beschikken over aangepaste verblijfsvoorzieningen zegt nog niet dat er op alle vlakken aanpassingen zijn gedaan en dat je ook geaccepteerd wordt, dat je onderdeel bent van de aanwezige gemeenschap. Men wordt vaak nog “bestudeerd” of als “zielig” weggezet. Of is er wel een aangepaste toiletvoorziening maar is deze moeilijk te bereiken voor rolstoelgebruikers.

We kunnen dus stellen dat er, ondanks de positieve ontwikkelingen, o.a. op het gebied van mentaliteit en acceptatie in de gemeenschap nog wel wat werk verzet moet worden. Wij, als Stichting Activiteiten Camping de Ruimte, vinden het dan ook nog steeds geweldig als er door de gasten teruggeven wordt dat ze zich zo thuis voelen op Camping de Ruimte. Werkelijk alles in toegankelijk. Ze ervaren echt een onderdeel te zijn van de gemeenschap. Ze worden betrokken in de uitvoering van activiteiten en de eigenaren staan open voor feedback. 

Gasten kunnen op Camping de Ruimte zichzelf zijn met of zonder beperking. Niemand kijkt raar op als er een rolstoel of driewieler voorbij komt. Sterker men weet dat er altijd een paar extra ogen en oren zijn zodat je als verzorgers ook eens even de boog iets kan laten ontspannen. Met name het samenspel tussen de kinderen met en zonder beperking maar ook tussen de iets oudere jeugd en jongvolwassenen is boeiend en prachtig tegelijk. 

In de loop van de tijd heeft ook de oudere met een beperking de camping gevonden en op deze manier wordt de inclusie in alle leeftijdscategorieën nog completer.

Middelen om inclusie te bevorderen

De “onbeperkte mens” maakt kennis met de onschatbare waarde die mensen met een beperking hebben op onze mentaliteit, omgangsvormen en gedrag. Dit doen we door: 

  • Kinderen met en zonder beperking samen te laten spelen op de camping.
  • Recreatie te bieden voor alle kinderen en jongeren met en zonder beperking.
  • Jongeren met een beperking de kans te geven mee te draaien met de werkzaamheden op de camping.
  • Ouderen met een beperking de kans te geven om samen met hun partner en/of kinderen en kleinkinderen vakantie te vieren.
  • De opgedane ervaring en de daaruit voortkomende gedragsveranderingen mee  te nemen naar de wereld buiten de camping zodat deze zich daar kan wortelen en ontwikkelen.

 

Voorwaarden om volledige inclusie te kunnen bereiken:  

Aangepaste voorzieningen

Het is van belang dat de gehele camping voorzien is van goede aangepaste faciliteiten. Met als doel de zelfredzaamheid en mobiliteit te vergroten van de gast met een beperking om zodoende te kunnen participeren in het inclusieproces. Daarnaast is het ook voor de verzorgers van groot belang om hun zorgtaak goed te kunnen uitvoeren.

Recreatie 

Alle kinderen wordt kosteloos een recreatieprogramma aangeboden. Hierin wordt rekening gehouden met het feit dat ook kinderen met een beperking kunnen meedoen. Niemand hoeft aan de kant te staan.

Dit zorgt voor een optimale integratie (inclusie) waarbij kinderen (jongeren) met en zonder beperking gelijk zijn, samen spelen en dezelfde dingen meemaken.

Het recreatieteam wordt aangestuurd door recreatiemedewerkers in dienst van Camping de Ruimte. Er wordt een basisprogramma opgesteld en aangeboden.

De jongeren en de ouders van kleine kinderen kunnen hun ideeën inbrengen en deze kunnen waar mogelijk plaatsvinden naast het basisprogramma. Zo ontstaan prachtige spontane initiatieven!

Vrijwilligers

Op verschillende terreinen zijn vrijwilligers, met en zonder beperking, nodig die meehelpen aan het opbouwen en het in stand houden van de camping en het bevorderen van de inclusie.

Tijd en ruimte

Om het doel te bereiken is er veel tijd en ruimte nodig om dit de organiseren. De eigenaren, eindverantwoordelijk op alle gebieden, nemen dit serieus en sturen hierop. 

Publiciteit

Er wordt geadverteerd in doelgroep bladen maar ook in de reguliere campinggidsen. De Facebookpagina wordt goed bezocht. Er wordt veel over De Ruimte geschreven en gepraat, waardoor de naamsbekendheid bij de doelgroep steeds groter wordt. 

Financiën/kosten

Als resultaat van de door de nieuwe eigenaren gedane investeringen is er een toename te zien in het aantal boekingen. Ook kiezen steeds meer grootouders met kleinkinderen speciaal voor deze camping  gezien de onderliggende visie. 

Dit geeft aan dat het concept werkt en dat de groep die bediend moet worden groeiende is. Gevolg hiervan is meer inzet van mens en middelen. Hierdoor lopen ook de kosten op. Gezien de doelgroep en de ervaring die we hebben opgedaan met de Coronacrisis heb je letterlijk overal meer ruimte nodig. 

Continuïteit

Voor het behoud van de mooie stappen die in de zo gewenste inclusie gezet worden, is continuïteit belangrijk. Gasten komen terug en nieuwe gasten melden zich. Dit is te zien in het aantal gasten die zich aanmelden.

Ook wordt er opgemerkt dat er veel gasten zijn die na afloop van hun verblijf direct willen boeken voor het komende jaar. Juist vanwege de inclusie en mogelijkheden die hier zijn, die ontbreken op andere campings.

Dat betekent dat we graag enige continuïteit in de aangeboden dienstverlening zouden bewerkstelligen. De tariefstelling is van gelijke omvang als andere campings met dezelfde classificatie, terwijl de plekken, gebouwen en voorzieningen beduidend duurder zijn en meer onderhoud behoeven.