Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

Wat hebben we gerealiseerd?

De volgende zaken zijn in de afgelopen jaren met ondersteuning door de Stichting gerealiseerd. Uiteraard is alleen mogelijk doordat mensen, instellingen en bedrijven ons als Stichting ondersteunen.

  • Ondersteuning vervanging sanitairgebouw met de inbreng van MIVA voorzieningen en zonneboiler
  • Aanschaf Duo skelters
  • Spelmateriaal voor recreatie
  • Realisatie speelbad
  • Beschikbaarheid elektrische bakfiets
  • Opblaasbaar speelkussen
  • Doedagen, speldagen waarbij speciaalonderwijs met normaal onderwijs scholen samen activiteiten ondernemen.

Wat hebben we zoal bereikt?