Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

De toekomst

Camping de Ruimte past qua aard, maat, schaal en beleving in de omgeving en heeft een belangrijke functie in de maatschappij.

De Stichting is voornemens Camping de Ruimte te blijven ondersteunen omdat er voldoende vertrouwen is in de eigenaren waarbij er goed wordt samengewerkt. Waar we met name van de gasten positieve geluiden vernemen en dat we ook zelf hebben kunnen aanschouwen hoe het in de praktijk werkt. Inclusie is hier een werkelijkheid!

Er zullen echter continu investeringen gedaan moeten worden om deze mooie plek in stand te blijven houden. Investeringen die boven het normale uitgaan en dat is het moment dat de Stichting een helpende hand kan bieden ten einde de betaalbaarheid voor de doelgroep overeind te houden.