Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

Reguliere exploitatie of niet?

Vanuit de oorsprong:

De camping is langzaam gegroeid naar wat het nu is. De oude natuurcamping en het oorspronkelijke sanitair gebouw is 25 jaar geleden aangepast voor de doelgroep. Het totaal aantal beschikbare plaatsen is groter geworden maar de sanitaire faciliteiten zijn hierin achtergebleven en verouderd. 

Ook komen er meer en meer mensen met een meervoudige beperking wat ook andere eisen stelt aan de geboden voorzieningen. 

Voldoende redenen om te vernieuwen en deze bijzondere plek in beschikbaar te houden.

Naar heden:

De faciliteiten vragen meer onderhoud en aandacht dan bij een in omvang vergelijkbare camping. Het verbruik van stroom en water is gezien de doelgroep en de vaak benodigde apparatuur ook hoger dan gemiddeld. De camping plaatsen zijn groter, de gebouwen zijn ruimer en vragen dus ook meer m2 onderhoud en schoonmaakwerk. Ook moet er een aangepast recreatie/spel aanbod gedaan worden.

De oplossing bij een commercieel bedrijf is dat de kostprijs naar boven wordt bijgesteld. De doelstelling van de camping is echter dat een gezin waarbinnen sprake is van een beperking tegen vergelijkbare kosten als bij een andere camping terecht moet kunnen. Dit soort gezinnen hebben al een hoog kostenniveau en we willen dat ook een vakantie , kamperen, voor hun bereikbaar is en blijft. 

De eigenaren zijn in principe tevreden als de camping met een bescheidde rendement kan draaien. Dat de kosten van het personeel gedekt zijn, de eigenaren een boterham kunnen verdienen en de normale investeringen gedaan kunnen worden. Bescheiden omdat ze niet vanuit winstbejag dit avontuur zijn aangegaan maar vanuit hun betrokkenheid bij de samenleving. Mensen een kans bieden die minder fortuinlijk zijn. Dit in de brede zin van het woord vanuit een maatschappelijk sociaal hart. Met de mooiere zomers, verbeterde omgeving en de reeds gedane investeringen zien we het aantal boekingen stijgen. 

Hierdoor is de verwachting dat een kostendekkende bedrijfsvoering  blijvend gerealiseerd kan worden. Ruimte voor extra nieuwe investeringen is er echter niet en die zal ook niet snel ontstaan.
Dat is jammer maar wel noodzakelijk om de kostendekkende bedrijfsvoering realiteit te laten worden en om deze mooie inclusieve Ruimte te laten voortbestaan. 

Op het vlak van de sanitaire voorzieningen is er een slag geslagen door het douche gebouw compleet te vervangen inclusief de Miva ruimten. Dit mede door de ondersteuning die de Stichting heeft kunnen aanbieden.

Aandachtspunten zijn momenteel het toiletgebouw en de natuurspeeltuin. Deze speeltuin zouden we graag op korte termijn realiseren waarbij de aandacht met name gericht is op het samenspelen, inclusie, tussen kinderen met en zonder beperking.  Dit betekend dat de speeltoestellen aangepast zijn   Uiteraard vertaalt zich dit naar een hoge aanschafprijs. Iets waarvoor de Stichting zich graag voor wil inzetten. Dit is een meerjarenproject waarbij fase 1 in het voorjaar van 2024 is opgestart.