Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

Samenwerking tussen de Stichting Activiteiten Camping de Ruimte en Camping de Ruimte

Camping de Ruimte is in 1999 ontstaan en is gevestigd in het Reve-Abbertbos binnen de gemeente Dronten in Flevoland. Een bijzondere camping omdat deze opgezet is met als doel gezinnen waarbinnen een kind(eren) met een beperking aanwezig is, de mogelijkheid te bieden om te kunnen kamperen. Bijzonder omdat dit een nog niet bestaand concept was in 1999. De camping welke over 105 plaatsen beschikt, is volledig aangepast voor de bijzondere doelgroep. Deze camping is ingericht volgens de eisen die het ITS, Integrale Toegankelijkheid Standaard,  toentertijd stelde. 

Om deze camping te ondersteunen is er in 2007 een Stichting opgezet. De Stichting Activiteiten Camping de Ruimte staat voor het volgende:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met een handicap en het bevorderen van de integratie, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het (doen) organiseren van activiteiten, het ter beschikking stellen van aangepast (spel) materiaal en hulpmiddelen en al het overige dat het doel bevordert. 

Daarnaast heeft de Stichting als doel subsidies en legaten te werven voor bijzondere investeringen ten behoeve van de doelgroep. 


De bestuursleden ontvangen geen gage, er is geen personeel in dienst en er worden geen kosten gedeclareerd. 100 % van de ontvangen gelden worden gebruikt voor de doelgroep. (uitgezonderd kosten website en lidmaatschappen)