Uw hulp kunnen
wij goed gebruiken

Helpt u mee? Ons volgende doel is om toegankelijk speelbos / natuur speeltuin te realiseren.

Reknr. NL52 RABO 0132819473

Wij werken al samen met de volgende partners

Huidige en aankomende projecten die we willen ondersteunen

Natuurspeeltuin

Momenteel zijn we gestart met de realisatie van een natuurspeeltuin. In deze speeltuin is uiteraard ook de zo gewenste inclusie belangrijk.  Kinderen met en zonder beperking met elkaar laten spelen in een speeltuin?  Wij denken van wel en realiseren ons gelijktijdig dat dit weer een kostbare aangelegenheid gaat worden. Spelmaterialen waar kinderen met een beperking in kunnen en mogen spelen zijn behoorlijk kostbaar. Om deze extra kosten af te dekken is de Stichting op zoek naar financiële middelen of naar mensen/bedrijven die een compleet speeltoestel willen doneren.

We realiseren ons dat dit een meerjarig project zal worden.  Een schoonmaakploeg , leden van de ronde tafel Dronten, hebben het terrein leeg getrokken zodat we aan de gang kunnen. De bron voor het water speel gebeuren is reeds geslagen dus het begin is er! 

Ook willen we graag aangepast het spelmateriaal op de verschillende kampeervelden uitbreiden c.q. vervangen.

Vervanging toiletgebouw

Het huidige toiletgebouw is nog vanuit de tijd dat het een natuurcamping was. Vervanging en aanpassing is aan de orde. Ook voor deze ingreep is er sprake van extra kosten boven op het gangbare.  Het moeten immers toiletvoorzieningen zijn die voor de speciale doelgroep geschikt is.  Meer ruimte dus en ondersteunende zaken als bijvoorbeeld brede deuren, drempelloos, beugels en wastafels en spiegels.

Uitbreiding elektriciteit

We zien een toenemend gebruik van elektrische apparaten bij de doelgroep.  Het aanwezige elektriciteitsnet heeft maar een beperkt vermogen beschikbaar. Uitbreiden is binnen het huidige net lastig.  Op termijn zal hier toch een ingreep moeten gaan plaatsvinden.  We houden momenteel de ontwikkelingen met batterijen etc goed in de gaten.